Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası-Eyk Sigorta

Eş ödeme sigortasını temsil eder, yani zorunlu sağlık sigortası kapsamındaki bir sağlık hizmetinin fiyat farkını ve hizmetin tam fiyatını ödeyerek Tamamlayıcı Sağlık Hizmeti alınmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Sahip Olacağım Ayrıcalıklar Nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile özel hastanelerde SGK tarafından bir miktarı karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masraflarınız için ödenmesi gereken fark tutarını sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde karşılar, tedavi sürecinin her aşamasında kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında hastanelerde yatışlı tedavi teminatlarını tercih edebileceğiniz gibi yatışlı-yatışsız tedavi teminatlarını içeren poliçemizi de seçebilirsiniz.

Sigortalının, özel ve genel şartlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli özel tıbbi kurumlardan tıbbi hizmetler için ödeyebileceği ek ücretleri kapsamak bir politikadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Nasıl kullanılır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından yararlanmak için aşağıdaki şartların tümü yerine getirilmelidir:

• Sigortalı, SGK ile yapılan sözleşmede bir hastanede tedavi istemektedir.

• Sigortalı hastanın, hastanede işlemlerini yürüten doktorun SGK ile sözleşmesi olması gerekir.

• Tedavinin aranması şartı poliçeden önce olmamalıdır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının özel ve genel şartlara uygun olmalıdır.

• Yatarak Tedavi Kapsamı: Yatan tedaviler aşağıdaki kapsamı içerir ve özel ve genel şartlar altında sınırsız %100 oranında kapsanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıyla, özel sağlık kurumlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı kurumlarda, değişik branş ve doktorlar tarafından sunulan, GSS kapsamına alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ek ücretleri ödemez ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.

• Cerrahi ve iç hastalıklar için yatarak tedavi.

• Yoğun bakım.

• Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz.

• Koroner anjiyografi.

• Küçük cerrahi masraflar.

• Standart özel oda, bir kişilik, yemekler ve bir görevli.

• Ayakta Tedavi Kapsamı.

Tamamlayıcı sağlık hizmetleri, tamamlayıcı bakım, çeşitli şifa ve birçok terapi türü de dahil olmak üzere çok çeşitli yaklaşımları kapsar. Genellikle bütünsel olarak adlandırılırlar yani iyi sağlık, bir kişinin duygusal, fiziksel ve manevi (zihin, beden ve ruh) dahil olmak üzere tüm yönlerinin esenliğini içerir. Bu yöntemler, bir kişinin hayatının tüm yönlerine değinildiğinde sağlığın iyileştirilebileceği inancından kaynaklanmaktadır. Bu tedavilerin çoğu önleyici olarak adlandırılır yani tamamlayıcı bakım sağlayıcısı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasını önlemek için tedavi sağlar.

Bilim, kişinin duygusal durumunun sağlığı etkileyebileceğini göstermiştir. Sadece geleneksel tıbbi bakım ile değil, aynı zamanda ek destekleyici tedavi terapilerini öğrenerek ve kullanarak sağlık hizmetlerinde daha aktif bir rol alarak, bir kişi sağlık hizmetlerini daha güçlü alabilmektedir.

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastanelerde tedavilerinizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz.

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum hizmetleriyle özel hastanelerde de rahat doğum yapabilirsiniz.

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı çerçevesinde birçok hastalığın tedavini yaptırabilirsiniz.

• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarımızın uygunluğuyla sağlık sigortası hizmeti alabilirsiniz.

• Bizi tercih etmeniz sizin sağlığınıza değer katacaktır.