Blog

Trafik Sigortamı yaptırmasam olurmu 13.05.2020

 Trafik Sigortası zorunlu bir poliçedir yaptırmazsanız iadari para cezası vardır ayrıca kaza yaparsanız tüm masarfları

cebinizden karşılamak durumunda kalırsınız.